Bảo Tàng Ảo

Tỉnh Yên Bái

Tái Hiện Hình Ảnh Lịch Sử

Dựa trên công nghệ đồ họa thực tại ảo. Một số hình ảnh ba chiều cuộc sống, sinh hoạt của con người trong lịch sử được tái hiện lại.

Đa dạng sinh học

Cảnh động vật, rừng nguyên sinh

Tái hiện cảnh rừng núi thời nguyên sinh. Từ đó thấy được tính đang dạng của động, thực vật

Tài hiện nghề rèn

Tái hiện cảnh nghề rèn

Hình ảnh người dân thực hiện rèn các công cụ lao động. Đây là nghề nghiệp đã có từ lâu đời.

Thời tiền sử

Tái hiện sinh hoạt

Các sinh hoạt cộng đồng của thời tiền sử. Người nguyên thủy sống tập chung và cùng nhau sinh tồn.

Image

Tái hiện hoạt động của hiện vật

Một số hiện vật được tái hiện lại phương thức hoạt động của chúng. Dựa trên công nghệ mô phỏng ảo, hiện vật có thể được vận hành giống như khi chúng được sử dụng tại thời điểm lịch sử chúng tồn tại.

Công nghệ thực tại ảo cho phép người tham quan vận hành hiện vật và sử dụng chúng như cách mà tổ tiên chúng ta đã từng sử dụng.