Bảo Tàng Ảo

Tỉnh Yên Bái

Thông tin liên hệ

1.Giám đốc: Ông Hoàng Tiến Long, ĐT: 0916.541.947
2. Trưởng Phòng hành chính: Bà Nguyễn Thị Nhung, ĐT: 0974.639.012