Bảo Tàng Ảo

Tỉnh Yên Bái

Hiện Vật Ảo Tham Quan 3 Chiều

Số hóa ba chiều giúp hiện vật được lưu trữ và sử dụng trong các hoạt động tham quan ảo.

Triện

Chất liệu hiện vật bằng đồng. Tồn tại tại thời Lê thế kỷ 15. Được tìm thấy tại Yên Hợp - Văn Yên. Đây là đồ vật được sử dụng để đóng dấu vào các văn bản quan trọng trong thời kỳ phong kiến. Qua đó thể hiện sự quản lý của nhà nước phong kiến tới các hoạt động trong xã hội.

Xem dạng toàn màn hình
Image

Triện Triện. Chất liệu: Đồng. Dài: 4.2cm; rộng: 2,8cm; nặng 80 gam. Đây là triện hộ tịch Lâm thượng của một tổ chức chính quyền thuộc Pháp. Từ năm 1885 đến tháng 8 năm 1945. Trên mặt triện khắc 3 loại ngôn ngữ (Hán, Pháp, Quốc Ngữ).

Xem chi tiết
Image

Triện Triện. Chất liệu: Đồng. Dài: 4.5cm; rộng: 3,2cm; nặng 100 gam. Đây là triện của thủ quỹ xã Đông Cuông, huyện Trấn Yên (Nay thuộc Văn Yên). Triện có dáng hình elip, ở giữa khắc chữ Há và chữ Việt, xung quanh khắc chữ “Dong Quang – P. Yen Bay H. Tran -Yen”.

Xem chi tiết
Image

Mẫu trầm tích 2 Chất liệu: Đá. Dài: 3.5 cm; rộng: 2.5cm. Mẫu trầm tích chủ yếu được hình thành bởi các quá trình sau, do sự phong hóa của nền đá và sự lắng đọng trên các đá trầm tích cơ học, do sự tích tụ của nước, gió và băng và sự kết dính của các hạt trầm tích, trầm tích hình thành do hoạt động có nguồn gốc sinh học .

Xem chi tiết
Image

Mẫu trầm tích 3 Chất liệu: Đá. Dài: 4 cm; rộng: 3,7cm. Mẫu trầm tích chủ yếu được hình thành bởi các quá trình sau, do sự phong hóa của nền đá và sự lắng đọng trên các đá trầm tích cơ học, do sự tích tụ của nước, gió và băng và sự kết dính của các hạt trầm tích, trầm tích hình thành do hoạt động có nguồn gốc sinh học .

Xem chi tiết
Image

Mẫu trầm tích 5 Chất liệu: Đá. Dài: 4 cm; rộng: 2,6cm. Mẫu trầm tích chủ yếu được hình thành bởi các quá trình sau, do sự phong hóa của nền đá và sự lắng đọng trên các đá trầm tích cơ học, do sự tích tụ của nước, gió và băng và sự kết dính của các hạt trầm tích.

Xem chi tiết
Image

Mẫu quặng đá quý Chất liệu: Đá. Mẫu quặng đá quý MQĐ3 là mẫu quặng đá gốc Sipinen. Do anh lý văn Hình 30 tuổi, thuộc xã An Phú. Sưu tầm được ở đỉnh 301, thuộc xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. hoáng.

Xem chi tiết
Image

Mẫu quặng đá quý Chất liệu: Đá. Mẫu quặng đá quý MQĐ4. Do anh lý văn Hình 30 tuổi, thuộc xã An Phú. Sưu tầm được ở đỉnh 301, thuộc xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. hoáng.

Xem chi tiết
Image

Mẫu quặng đá quý Chất liệu: Đá. Mẫu quặng đá quý MQĐ5 Là mẫu đá quý dạng sa khoáng. . Do anh lý văn Hình 30 tuổi, thuộc xã An Phú. Sưu tầm được ở đỉnh 301, thuộc xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Xem chi tiết